top of page
Landing Page - Ver 1 - Responsive.png

ทีมงานของเรา

ทีมงานของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือข่ายความร่วมมือภาคเอกชน

 ตั้งแต่คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต จนถึงนักออกแบบกราฟิก 

 เราทุกคนทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาเมตาเวิร์สแพลตฟอร์มที่ดีที่สุด

สำหรับผู้ใช้ของเรา เราเชื่อว่าทีมที่แข็งแกร่งคือรากฐานสำคัญของความสำเร็จ

เราจึงให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศการทำงานที่อบอุ่นและสนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่

Project Office 

Landing Page - Ver 1 - Responsive.png

Ignite Team

Technical Team

ChulaVerse LOGO.png
bottom of page